Logo Trencamoles

Racó del Frare

Xert AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL SORTIDA SENDERISTA PEL TERME DE SANT MATEU: EL RACÓ DEL FRARE Para empezar el año 2024, l’Agrupació de Muntanya el Turmell de Xert y l’AssociacióSenderista l’Esquetxe de Rossell hemos ido a la cova dels Ermitans, al paraje conocido con el nombre de Racó del Frare, al término de Sant […]

Racó del Frare V

Xert AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL SORTIDA SENDERISTA PEL TERME DE SANT MATEU: EL RACÓ DEL FRARE Per començar l’any 2024, l’Agrupació de Muntanya el Turmell de Xert i l’Associació Senderista l’Esquetxe de Rossell hem anat a la cova dels Ermitans en el paratge conegutamb el nom de Racó del Frare en el terme de […]

Subida a la nevera de Cati

Cati AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL, XERTASSOCIACIÓ SENDERISTA L’ESQUETXE, ROSSELLSORTIDA SENDERISTA PEL TERME DE CATÍ La marcha senderista del mes de febrero nos lleva a subir al pico de la Nevera de Catí, pico que destaca en el horizonte ja que se ve aislado de la resta del paisaje y parece quenos esté desafíando. Así […]

Pujada a la nevera de Cati

Cati AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL, XERTASSOCIACIÓ SENDERISTA L’ESQUETXE, ROSSELLSORTIDA SENDERISTA PEL TERME DE CATÍ La ruta senderista del mes de febrer ens porta a pujar al pic de la Nevera de Catí, pic que destaca en l’horitzó, ja que es veu aïllat, des de Xert, de la resta del paisatge i que sembla que […]

Subida al Turmell

El Turmell 29 marzo de 2024 Subida al turmell de Xert Sí, hemos llegado a la cima, no al Himalaya, al Everest, ni al Mont Blanc a los Alpes o el Aneto a los Pirineos o el Mulhacén en Sierra Nevada, pero sí que hemos subido al pico Turmell, en las estribaciones de la cordillera […]

Pujada al Turmell

El Turmell 29 marzo de 2024 Pujada al turmell de Xert Sí, hem fet el cim, no l’Himàlaia a l’Everest, ni el Mont Blanc als Alps o l’Aneto al Pirineu o el Mulhacén a Sierra Nevada, però sí que hem pujat al pic Turmell, en els contraforts de la serralada Ibèrica complint la tradició de […]

Ruta senderista pel terme municipal de Xert V

Xert 6 AGOST DE 2023 AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL, XERT ESMORZAR SOCIAL DELS SOCIS DE L’AGRUPACIÓ RUTA SENDERISTA PEL TERME DE XERT Itinerari: sant Marc, mas dels Fontanals, racó dels Abeuradors, font dels Fontanals, Gravet, font de les Piques, mas de l’Obaga, Sant Marc. No tot ha de ser caminar i caminar, també hi […]

Ruta senderista por el termino municipal de Xert

Xert 6 AGOST DE 2023 AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL, XERT ESMORZAR SOCIAL DELS SOCIS DE L’AGRUPACIÓ RUTA SENDERISTA PEL TERME DE XERT Itinerario: sant Marc, mas dels Fontanals, racó dels Abeuradors, font dels Fontanals, Gravet, font de les Piques, mas de l’Obaga, Sant Marc. No todo tiene que ser caminar y caminar, también hay […]

Riu Sénia – V

Riu Sénia AGRUPACIÓ DE MUNTANYA EL TURMELL DE XERTASSOCIACIÓ SENDERISTA L’ESQUETXE DE ROSSELLRUTA SENDERISTA: CAMÍ FLUVIAL DEL RIU SÉNIA Fem cap a la Sénia, població ja de Tarragona, i en concret al paratge conegut com a ermita dels Sants Metges, a la portalada de pedra de la qual hi ha una inscripció que ens indica […]

Río Sénia

Río Sénia AGRUPACIÓN DE MONTAÑA EL TURMELL DE XERT ASSOCIACIÓN SENDERISTA L’ESQUETXE DE ROSSELL RUTA SENDERISTA: CAMINO FLUVIAL DEL RIO SÉNIA Llegamos a la Sénia, población ya de Tarragona, y en concreto al paraje conocido como la ermita dels Sants Metges, en cuya puerta de piedra aparece una inscripción que nos indica el año de […]